Przedszkole Integracyjne w Koszalinie
WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W KOSZALINIE

W marcu 2021 strona internetowa przedszkola zostanie zawieszona. Zapraszamy na stronę   https://pi.eduportal.koszalin.pl/pl

 

 

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM W OKRESIE OD 13.04.2020R

Zalecana forma kontaktu:

przez portal iPrzedszkole

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. kom. – 662 19 59 88

 

PRZERWA WAKACYJNA

Przerwa w pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

od 26 lipca.2021r do 15 sierpnia 2021r przedszkole nieczynne, przerwa wakacyjna

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA Z DNIA 27.11.2020R

 

 

 

INFORMACJE DLA DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH   ORAZ ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

List do Rodziców wszystkich dzieci 1.09.2020r.


Drodzy Rodzice , uprzejmie informujemy, że Przedszkole  Integracyjne w Koszalinie ul.Władysława IV 143 i ul. Szkolnej 1, rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2020r dla wszystkich dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021.  Wychodząc  Państwu naprzeciw, uwzględniając prośby dotyczące wydłużenia czasu pracy placówki w stanie epidemii COVID-19, od 1 września  przedszkole będzie czynne w godzinach 6:30 – 16:00 (a nie jak dotychczas  w godz. 6:30 – 15.30).
Pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Przedszkola Integracyjnego  zawiera Procedura Bezpieczeństwa, która jest    zaktualizowana o nowe  wytyczne GIS  z dnia 25 sierpnia 2020r.
Prosimy wszystkich Rodziców o dostarczenie  „Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych w związku ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola” ( w załączeniu). Oświadczenie należy wydrukować, wyczerpująco wypełnić (szczególnie pkt 3), podpisać i przesłać skan lub zdjęcie na adres e-mail przedszkola: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub przez panel iPrzedszkole, w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2020r. do godziny 12.00 lub przynieść wydrukowane oświadczenie w dniu przyjścia dziecka do przedszkola.

 

List Dyrektora do Rodziców dzieci nowoprzyjętych do

Przedszkola Integracyjnego w Koszalinie.

Drodzy Rodzice !

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nie możemy w placówce spotkać się z Państwa dziećmi na spotkaniu adaptacyjnym, nie mogę też jako dyrektor spotkać się z Państwem na spotkaniu organizacyjnym. W związku z powyższym poniżej przekazuję niezbędne informacje, o które rodzice najczęściej pytają. Informacje te są aktualne w momencie normalnego funkcjonowania od września. Co zadzieje się na dzień 01.09.2020r. nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wychowawcą grupy I (ul. Władysława IV 143) jest Pani Marta Chmielewska, wychowawcą grupy VII (ul. Szkolna 1) jest Pani Wioletta Skubała, wychowawcą grupy VIII (ul. Szkolna 1) jest Pani Katarzyna Rudzka. Na grupie pracować będzie jeszcze drugi nauczyciel oraz pomoc nauczyciela.

1. W pierwszy dzień pobytu należy przynieść podpisaną piżamę oraz kapcie także podpisane. Kapcie kupujemy na rzepy bądź gumkę. Dziecko do przedszkola ubieramy wygodnie tak, aby od początku było wdrażane do samodzielności najlepiej spodenki , spódniczki na gumę bez szelek, klamerek i zbędnych zapięć. Proszę zabezpieczyć bieliznę na przebranie. Czas wakacji, to okres pozytywnego nastawienia dziecka na nową sytuację, wdrażanie do samodzielności w zakresie spożywania posiłków oraz załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych. Nie dopuszczalne są pampersy.

2. W zakresie ubezpieczenia NW rodzice samodzielnie ubezpieczają swoje dzieci w dowolnie wybranej firmie. Propozycje ofert które, dotrą do placówki zostaną Państwu udostępnione.

3. Stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 7,50zł wprowadzona w życie z dniem 01.09.2019r. zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 27 sierpnia 2019. Opłata za pobyt wynosi 1 zł za godzinę ponad podstawę programową. Natomiast podstawa programowa realizowana jest w godz. 8.00-13.00 (czas pobytu bezpłatny) Osoby uprawnione do zniżki 50% od 1 zł winne złożyć stosowne wnioski do pobrania na holu przy wyjściu wraz z załącznikami: ksero karty dużej rodziny, lub ksero orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, lub sam wniosek o zniżkę ze względu na rodzeństwo. Dokumenty te należy złożyć do 15.09.2020r. Płatność za przedszkole jest z dołu do 10 dnia następnego miesiąca na indywidualne konto dziecka podane w iPrzedszkolu. Za miesiąc wrzesień rodzic zostanie obciążony w październiku, natomiast za miesiąc czerwiec w lipcu. Należy o tym pamiętać ze względu na czas urlopowy.

4. Składka na Radę Rodziców będzie ustalona na zebraniach grupowych i jest dobrowolna. W ramach tej składki oddawana jest pościel do pralni. Obowiązek, który przejęło przedszkole za rodziców, organizowane są wyjścia, wycieczki, teatrzyki, paczka noworoczna, dokonywane są zakupy zabawek na grupy finansowane są nagrody w organizowanych konkursach itp. Konto Rady Rodziców również zostanie dla przypomnienia podane w iPrzedszkolu, można pobrać je również w wersji papierowej na holu przy wyjściu.

5. Poza pandemią przyprowadzamy dzieci do 8.15, a odbieramy po obiedzie od 14.30. Przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.00.

6. Obowiązkiem rodziców jest zaczytywania karty. Nie zaczytywanie karty skutkuje naliczeniem maksymalnej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

7. Jedną kartę otrzymają Państwo bezpłatnie. Dodatkowe karty czytnikowe są płatne 18,00 zł. Można zamówić przez wychowawcę grupy po wpłaceniu pieniędzy.

8. Instrukcja do logowania do iPrzedszkola znajduje się na stronie internetowej przedszkola lub w wersji papierowej na holu przy wyjściu. Osoby mające problem z zalogowaniem powinny sprawdzić czy w bazie danych u dyrektora podane zostały niezbędne dane: np. adres @, pesel rodziców.

9. Proszę o aktualizację telefonów. Jest to konieczne ze względu na szybki kontakt z rodzicami w trudnych sytuacjach.

10. Prosimy rodziców o nie wchodzenie na salę w obuwiu związane jest to z utrzymaniem bezpiecznych i higienicznych warunków w salach.

11. Informuję Państwa, że w związku z wprowadzeniem RODO klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych rodzica i dziecka znajduje się na stronie BIP Przedszkola Integracyjnego oraz na tablicy informacyjnej na holu przedszkola.

12. Informuję, że wszelkie sprawy organizacyjne reguluje „Statut Przedszkola
Integracyjnego w Koszalinie” umieszczony na tablicy ogłoszeń dla rodziców na holu Przedszkola oraz na stronie internetowej Przedszkola Integracyjnego i stronie BIP.

Do miłego zobaczenia w nowych lepszych czasach pozdrawiam

Zenona Kwiatkowska–Dyrektor Przedszkola Integracyjnego

 

Prosimy rodziców o zapoznanie się:

 

Koszalińskie rekomendacje dotyczące edukacji w czasie epidemi dotyczącej edukacji w czasie epidemi COVID-19 od 1 września 2020r.

 

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GIS Z 25 SIERPNIA 2020R.    https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA OD 1.09.2020R.

 

 

PROCEDURA BEZPEICZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMI COVID-19 W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM W KOSZALINIE obowiązująca od 1.09.2020

WAŻNE INFORMACJE:

PRZYPROWADZANIE DZIECI 6.30-8.00

ODBIÓR DZIECI 14.00-16.00

 

 

DANE TELEADRESOWE

Przedszkole Integracyjne
ul. Władysława IV 143
75 – 347 Koszalin
tel/fax – (0-94) 345 – 38 – 80

kom. – 662 19 59 88

 

Grupa VII  i VIII - 94 345 00 71 -  Jamno

ul. Szkolna 1

 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www: przedszkole-integracyjne.nstrefa.pl

 

 

Rodzice proszę pamiętajcie również, by:

· przekazać osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

· rygorystycznie przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;

· śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez Dyrektora Przedszkola Integracyjnego.

Zenona Kwiatkowska

Dyrektor Przedszkola Integracyjnego

w Koszalinie

 

 

 

 

 

PRZERWA URLOPOWA 2020

Drodzy Rodzice, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin na rok szkolny 2019/2020.

Przerwa urlopowa w naszym przedszkolu będzie trwała od 1 do 31.08.2020r.


pobierz zarządzenie

 

 

 

 

Zarządzenie w sprawie stawki żywieniowej

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Ogłoszenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dotyczące wznowienia dyżurów związanych z organizacją kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Rodzice,

wzorem roku ubiegłego, wizytatorzy zajmujący się problematyką organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dotyczącą w szczególności:

  • warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci,
  • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,


począwszy od 10 września 2018 r. wizytatorzy, zajmujący się ww. problemami w Kuratorium Oświaty w Szczecinie,  będą pełnić dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 –  17.00.

Będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji, skorzystać z porady, omówić problem swojego dziecka.

Poniżej podaję dane do kontaktu:

telefonicznie:
– Hanna Markowska – tel.  91 44 27 542
– Agnieszka Stroynowska – tel. 91 44 27 545

osobiście:

– Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, parter, pok. nr 8 lub 10

 

 

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

Wniosek o naliczenie zniżki - nowy

Wniosek o wydanie informacji o dziecku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE TELEADRESOWE

Przedszkole Integracyjne
ul. Władysława IV 143
75 – 347 Koszalin
tel/fax – (0-94) 345 – 38 – 80

kom. – 662 19 59 88

 

Grupa VII  i VIII - 94 345 00 71 -  Jamno

ul. Szkolna 1

 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www: przedszkole-integracyjne.nstrefa.pl

 

Dyrektor Przedszkola Integracyjnego przyjmuje interesantów w każdy:

(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - 94 345 38 80,  662 19 59 88)

poniedziałek w godzinach 14.00 - 15.30 oraz piątek w godzinach 8.15 - 10.15

 

 


 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na http://www.mmkoszalin.eu/autor/przedszkole-integracyjne/