Kadra PDF Drukuj Email

Kadra - personel:

Przedszkole integracyjne zatrudnia 42 osób:

  • 22  nauczycielki,

  • 20  pracowników obsługi.

Kadra pedagogiczna posiada bardzo wysokie kwalifikacje i duże kompetencje:
  • 22 nauczycielki mają wykształcenie wyższe magisterskie,

Mamy 10 nauczycielek dyplomowanych (w tym 2 ekspertów),
2 nauczyciellę mianowaną, 10 nauczycielki kontraktowe.

Nasze nauczycielki ukończyły studia podyplomowe z zakresu:

- pedagogiki specjalnej
- terapii pedagogicznej
- logopedii i neurologopedii
- pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- oligofrenoppedagogika
- język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
-- usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością