Historia PDF Drukuj Email

Przedszkole nr 33 w Koszalinie zostało oddane do użytku 1.X.1983 roku. Składało się z pięciu oddziałów i było przeznaczone dla 150 dzieci. Zatrudniało wtedy 21 pracowników, w tym 9 nauczycieli i 12 osób personelu administracyjno - obsługowego.
W roku szkolnym 1996/97 decyzją Zarządu Miasta Koszalina z dnia 23.04.1996 utworzono w przedszkolu dwa oddziały integracyjne, skupiające dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Zlikwidowano wówczas bariery architektoniczne, przystosowano sanitariaty dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, utworzono salę rehabilitacyjną, gabinet do terapii logopedycznej i kąciki relaksacyjne. Przeszkolono kadrę pedagogiczną w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN w Warszawie.
W roku szkolnym 1997/98 wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców Koszalina i okolicznych miejscowości utworzono dodatkowo dwa oddziały integracyjne. Zmieniła się także struktura grup, gdzie na 20 dzieci w grupie, od 3 do 5 to dzieci niepełnosprawne.
Obecnie (2017/2018) jesteśmy przedszkolem dziewięciooddziałowym  (w tym 6 oddziałów integracyjnych i 3 ogólnodostępne) do którego uczęszcza 173 dzieci w tym 15 dzieci  niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Nad opieką nad dziećmi czuwa 20 osób kadry nauczycielskiej i specjalistycznej, oraz 20 osób personelu administracyjno-obsługowego.