O nas PDF Drukuj Email


Nauczanie integracyjne jest nową dziedziną pedagogiki. Pojawiło się stosunkowo niedawno, bo w latach 70-tych XX wieku. Miało być alternatywą dla nauczania rozłącznego, czyli osobnego nauczania dzieci upośledzonych, niewydolnych w kryteriach nauczania i dzieci zdrowych.
Integracja w przedszkolu jest ogromną szansą dla wszystkich, ale przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Pozwala uwrażliwiać i modelować zachowanie dzieci zdrowych, że są one zdolne do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów. Dzieci uczą się w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości i serdeczności. Pomaga dzieciom pozbyć się niezdrowego egoizmu, a powoduje szersze spojrzenie na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi. Dla mnie jako dyrektora przedszkola integracyjnego, taka forma pracy pozwala być bardziej otwartą na potrzeby dzieci. Radykalnie zmienił się mój stosunek do dzieci niepełnosprawnych. Staram się nie wyręczać ich, tylko mądrze pomagać. Moja praca wymaga dużego zaangażowania i jest bardzo czasochłonna. W pełni akceptuję "inność" dzieci, która mnie nie dziwi, a wymusza moje dostosowanie się do danego dziecka.


Zajęcia dodatkowe
W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe dostępne dla wszystkich chętnych i potrzebujących dzieci:


1. Nieodpłatne i kółka zainteresowań:

 • Religia,
 • Terapia logopedyczna,
 • Rehabilitacja,
 • Hydroterapia,
 • Gimnastyka korekcyjna,
 • Rytmika,
 • Język angielski
 • Praca wyrównawcza i terapia pedagogiczna,
 • Seanse terapeutyczne w Sali doświadczania świata,
 • Koncerty umuzykalniające,
 • Logorytmika,
 • Kółko szachowe,
 • Zespół muzyczny,
 • Zespół plastyczny,
 • Klub Wiewiórka,
 • Grupa miłośnika bajki,
 • Koło Ligi Ochrony Przyrody,
 • Koło Przyjaciół Koszalina.