Co daje integracja? PDF Drukuj Email
 • przynosi obustronne korzyści;
 • przełamuje wszelkie bariery dzielące jednych od drugich;
 • uczy w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości, wyrozumiałości, serdeczności;
 • chroni przed izolacją;
 • rozwija każde dziecko we wszystkich sferach: poznawczej, społecznej emocjonalnej, fizycznej i duchowej;
 • uczy wzajemnej akceptacji w oparciu o życzliwe odnoszenie się innych;
 • umożliwia odkrywanie swoich zainteresowań i predyspozycji;
 • powoduje wzrost motywacji do działania, nauki oraz dorównania innym;
 • uczy radości z dawania;
 • rozbudza świadomość tego, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć mają różne możliwości;
 • ułatwia budowanie obrazu własnej osoby;
 • daje możliwość zabawy i nauki z kolegą, który pracuje wolniej i słabiej;
 • wzbogaca wiedzę o różnych schorzeniach i sposobach postępowania z nimi;
 • pozwala zdobywać doświadczenie, że w szkole liczy się nie tylko wiedza, ale i serce;
 • łagodzi obyczaje (dzieci są mniej agresywne), obserwuje się więcej cierpliwości, taktu i kultury osobistej;
 • uczy mądrze sobie nawzajem pomagać, bez wyręczania się;
 • powoduje szersze spojrzenie na świat, większą wrażliwość na drugiego człowieka;
 • rodzi wiarę we własne siły, pomaga przełamywać bariery nieśmiałości;
 • powoduje czynne uczestnictwo w życiu klasy (dzieci są jej gospodarzami);
 • pomaga pozbywać się egoizmu, uczyć się rozumieć innych;
 • umożliwia przyswajanie pozytywnych form zachowań (następuje szybszy rozwój mowy);
 • rozwija samodzielność;
 • powoduje zanik niezdrowej rywalizacji na rzecz zgodnego współdziałania