iPrzedszkole PDF Drukuj Email


Uwaga!

Po miesiącu użytkowania konta w systemie hasła tracą ważność. Należy procedurę aktywacji konta powtórzyć od początku.


Zasady korzystania z systemu iPrzedszkole przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny