NUMERY KONT PDF Drukuj Email

1. Opłata za przedszkole.  termin płatności - do 10 każdego miesiąca.

Nr rachunku: 02114011370000216279001001.

W tytule należy wpisać koniecznie dane dziecka.

Dzienna stawka żywieniowa - 6,20zł

Opłata za pobyt - 1zł  za każdą rozpoczętą godzinę (60 minut) w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej (8.00-13.00)UWAGA -  od dnia 1 lutego 2013r., każde dziecko posiada indywidualne konto bankowe, na które należny dokonywać wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Numery kont dostępne są na portalu rodzica w  iPrzedszkolu.

 

Numer konta Rady Rodziców:

07132018303162603920000001