Rada Rodziców PDF Drukuj Email

RADA RODZICÓW

Rada rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i wspiera działalność statutową przedszkola. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.